Home

Personvernnemndas sekretariat

Anette Funderud

Personvernnemnda har et eget sekretariat som utfører den daglige driften, forbereder og utreder sakene til behandling i Personvernnemnda. Sekretariatet er administrativt ansatt i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, men er faglig underlagt Personvernnemnda i den enkelte sak.

Utredningsleder - Anette Klem Funderud.