Hjem

Personvernnemndas årsmeldinger

Personvernnemndas årsmelding 2017

I løpet av 2017 kom det inn tilsammen 19 klagesaker. Totalt 14 av de 19 sakene var ferdigbehandlet ved utgangen av 2017. I tillegg ble fem saker fra 2016 avgjort av nemnda i 2017. Personvernnemnda avgjorde således totalt 19 saker i 2017, mot totalt 27 saker i 2016. Klagebehandlingen medførte endring eller opphevelse av vedtaket i 7 av de 19 sakene. Ingen av sakene ble avsagt med dissens. Saksmengden har vært stabil i forhold til tidligere år. Flere av sakene har vært prinsipielle

Personvernnemndas årsmelding 2016

I løpet av 2016 kom det inn tilsammen 18 klagesaker. Totalt 14 av de 18 sakene var ferdigbehandlet ved utgangen av 2016. I tillegg ble 13 saker innkommet i 2015 ferdigbehandlet i 2016. Personvernnemnda avgjorde således totalt 27 saker i 2016, mot totalt 16 saker i 2015. Klager er gitt helt eller delvis medhold i 11 av de 27 sakene. To av sakene ble avsagt med dissens (PVN-2015-07 Tromsø kommune og PVN-2016-15 Tromsø kommune II). Saksmengden har vært noe høyere i forhold til tidligere år, og flere av sakene har vært prinsipielle.

Personvernnemndas årsmelding 2015

I løpet av 2015 kom det inn tilsammen 17 klagesaker. Totalt 4 av de 17 sakene var ferdigbehandlet ved utgangen av 2015. I tillegg ble 12 saker innkommet i 2014 ferdigbehandlet i 2015. Personvernnemnda avgjorde således totalt 16 saker i 2015. Klager er gitt helt eller delvis medhold i 9 av de 16 sakene. Fire av sakene ble avsagt med dissens (de såkalte GE-sakene, PVN-2014-22, -23 og -24, samt PVN-2014-03 Husbanken). Saksmengden har vært konstant i forhold til tidligere år. 

Personvernnemndas årsmelding 2014

I løpet av 2014 kom det inn tilsammen 25 klagesaker. Totalt 12 av de 25 sakene var ferdigbehandlet ved utgangen av 2014. I tillegg ble 14 saker innkommet i 2013 ferdigbehandlet i 2014. Personvernnemnda avgjorde således totalt 26 saker i 2014. I tillegg ble en sak innkommet i 2014 trukket av klager. Klager er gitt helt eller delvis medhold i 11 av de 26 sakene. Ingen av sakene ble avsagt med dissens. Saksmengden har vært stor sammenlignet med tidligere år. 

Personvernnemndas årsmelding 2013

I løpet av året er det innkommet 28 klager. Totalt 14 av de 28 sakene var ferdigbehandlet ved utgangen av 2013. Datatilsynets vedtak er omgjort i fire av de 14 sakene. I seks av sakene, de såkalte GE-sakene, ble vedtak avsagt med dissens. Saksmengden har vært stor sammenlignet med tidligere år. Flere av sakene har vært prinsipielle.

Personvernnemndas årsmelding 2012

I løpet av året er det innkommet 15 klager. Totalt 22 saker er ferdigbehandlet i 2012; syv saker fra 2011 og 15 saker fra 2012. Datatilsynets vedtak er omgjort i ti av de 22 sakene. Saksmengden har vært normal sammenlignet med tidligere år. Flere av sakene har vært prinsipielle. Personvernnemnda kan bare ta stilling til spørsmål i de foreliggende konkrete saker, men ser at klagesakene viser at det på flere områder er behov for en sektorovergripende rettspolitisk debatt.