Hjem

PVN-2010-02 ConocoPhillips

Datatilsynets referanse: 
08/00919-16/MHN
Klage på Datatilsynets vurdering av krav til behandlingsgrunnlag ved screening innen ConocoPhillips-konsernet

Nytt saksnummer

Saken har endret saksnummer til PVN-2011-06.