Datatilsynets referanse:

PVN-2016-11

Saken er trukket av klager.

Sak trukket.