Klagegrunnlag på grunnlag av personopplysningsloven

  • Personopplysningsloven § 30
    Om å tillate overføring av personopplysninger til utlandet selv om de ordinære vilkårene i loven ikke er oppfylt.
  • Personopplysningsloven § 46
    Om pålegg om at behandling av personopplysninger i strid med bestemmelser i eller i medhold av denne loven skal opphøre eller stille vilkår som må oppfylles for at behandlingen skal være i samsvar med loven.

Personvernnemndas avgjørelser i medhold av §§ 27 og 28 kan klages videre inn for Kongen.

Datatilsynet er også gitt myndighet etter bestemmelser i personopplysnings-forskriften.